Maku Brewingin tavoitteena on saavuttaa hiilinegatiivisuus päästöjen vähennystoimenpiteiden ja päästöhyvityksen avulla. Maku Brewing kompensoi toiminnastaan vuoden 2020 aikana syntyvät 268 tCO2 päästöt yhteistyössä Nordic Offsetin kanssa.

Lataa Maku Brewingin lehdistötiedote kokonaisuudessaan TÄSTÄ

Lataa Gaia Consulting Oy:n suorittamat päästölaskelmat panimostamme TÄSTÄ

Maku Brewingin kompensaatiot kohdennetaan seuraaviin päästövähennyskohteisiin:

Humbo Ethiopia Assisted Natural Regeneration Project (GS10220)

Paikalliset yhteisöt ovat kehittäneet Humbon metsänistutushankkeen yhdessä kansalaisjärjestön World Visionin kanssa. Sen tavoitteena on suojella Etiopian lounaisosassa voimakkaasti huonontunutta metsää ja istuttaa uusia puita tukemaan alueen ekosysteemin pitkäaikaista palauttamista. Hankealueen lähellä asuvien seitsemän yhteisön jäsenet ovat suoraan vastuussa hankkeen toteuttamisesta ja ovat jo istuttaneet yli 76 000 puuta. Metsään sitoutuneen hiilen määrä kasvaa uusien puiden istutuksen sekä metsänsuojelun kautta.

Improved Cookstoves for Social Impact in Ugandan Communities (GS447)

Hankkeessa perinteiset uusiutumattoman biomassan käyttöön pohjautuvat metallikeittimet korvataan 50 % energiatehokkaammilla ja puhtaammilla keittimillä. Samalla ne vähentävät tarvetta hakata metsiä. Ugandassa suurimmat syyt metsäkatoon ovat hakkuut ja polttopuiden käyttö ja Ugandassa vain noin 8 % metsistä lasketaan uusiutuvaksi. Yli 90 % ugandalaisista talouksista käyttää pääasiassa puuta ruoanlaiton lähteenä. Yksi keitin vähentää arviolta 2,5 t CO2e päästöjä 1 v käytön aikana. Samalla hiilinielu säilyy.